Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH MTV Phạm Quân 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6200089630 3. Ngày cấp : 15-09-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-195 5. Địa chỉ trụ sở : Tổ 01, Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai …

Tên Đơn Vị : Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Hoàng 96 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6200089623 3. Ngày cấp : 16-09-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-310-311 5. Địa chỉ trụ sở : Tổ 10, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh …

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Xdtm Dũng Huy 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6200089599 3. Ngày cấp : 13-09-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194 5. Địa chỉ trụ sở : Bản Hồng Thu Mông, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, …

Tên Đơn Vị : Trung Tâm Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Tỉnh Lai Châu 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6200089398 3. Ngày cấp : 29-07-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 2-413-340-345 5. Địa chỉ trụ sở : Đường Cù Chính Lan, Phường …

Tên Đơn Vị : Trường Ptbtbt -Trung Học Cơ Sở Mù Cả 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6200089366 3. Ngày cấp : 28-07-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-622-490-494 5. Địa chỉ trụ sở : Xã Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, …

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nông Nghiệp Lai Châu 1. Tên giao dịch : LAICHAU AGRICULTURAL CO.,LTD 2. Mã số Thuế : 6200089359 3. Ngày cấp : 28-07-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 2-554-010-012 5. Địa chỉ trụ sở : …

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Đầu Tư Xây Dựng Tiến Thành 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6200089341 3. Ngày cấp : 26-07-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-160-161 5. Địa chỉ trụ sở : SN 011, Ngõ 167, …

Tên Đơn Vị : Công Ty Cổ Phần Điện Nậm Nhùn 1. Tên giao dịch : NAM NHUN POWER JOINT STOCK COMPANY 2. Mã số Thuế : 6200089334 3. Ngày cấp : 21-07-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 2-554-130-131 5. Địa chỉ trụ sở : Tổ 23, Phường Đông …

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Hạnh Phương 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6200089278 3. Ngày cấp : 19-07-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-160-161 5. Địa chỉ trụ sở : SN 38, Phố Trần Quốc Toản, Tổ 18, …

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Tráng 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6200089260 3. Ngày cấp : 19-07-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-160-161 5. Địa chỉ trụ sở : Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, …